Vedlikeholdsuke

I vedlikeholdsuka, som er to uker, flyr vi inn en rekke håndverkere, datafolk, elektrikere og andre som sammen med stasjonens mest praktiske folk gjennomfører en ganske stor oppdatering av stasjonen. Elektriske anlegg fornyes opp, toaletter og bad får seg en fornyelse, brannreservoaret får nytt lag plast. Og i tillegg en rekke andre arbeider på stasjonen og ute på øya.

Det er stengt for kommentarer.