Stasjonen vår var bygget for å vare i ca 10 år, og nå – 57 år senere – står den her fremdeles. Det blir mye vedlikehold av slikt, det jobbes kontinuerlig for å holde maskiner i drift, bygninger intakt og systemer operative. Her trår driftstekniker Harald og elektriker Jarle til for å fikse en lekkasje i varmtvannet til maskinfløyen. Ett av de mange «fiks-oppdragene» driftsavdelingen håndterer, hver dag året rundt.

Det er stengt for kommentarer.