Vardebok for Hoybergodden

Det ble lagt ut ny vardebok for Hoybergodden 20. mai. Plastbeholderen hadde gitt tapt mot naturelementene og tidens tann, og den gamle boka var våt og i en dårlig forfatning. Jan I tok den derfor tilbake til Olonkinstasjonen 29. april.

I tillegg til ny vardebok hadde Inge og Jan I med en ny beholder som ble murt inn i varden. Enden på beholderen stikker ut slik at den blir lettere å finne, og det blir dessuten lettere å ta ut og legge inn boka.

Den gamle boka er tørket og for det meste lesbar. Den vil derfor bli tatt vare på ved stasjonen.

Det er anført på innsiden av omslaget at Jon Arne Blomset, Oddgeir Djøseland og Lars Haugdahl la den ut 17. juli 1999, videre «Lett bris, skyet vær.» På neste side kan vi lese følgende:

«Cognac og sigar på Norges vestligste punkt. Som ble avnytt i den høytidelige anledning av nedleggelse av vardebok og montering av kopperskilt på vardestolpen.»

Se også Statens kartverks «Ytterpunkter for kongeriket Norge» og Norsk polarinstitutts stednavndatabase.

 

Varde4Varde3Varde2Varde5Varde1

Varde6Varde7Varde8

Det er stengt for kommentarer.