Jan Mayen gir den som er interessert i geologi, biologi, zoologi og ornitologi mange muligheter til å utfolde seg. Det er riktignok svært så sparsomt med pattedyr på land, med unntak av mennesker og for tiden en hund, men ute i sjøen kan ett eller annet pattedyr dukke opp. Vi vet at både hvalross, grønlandssel og ringsel holder til i farvannet mellom Jan Mayen og Grønland. Polarrev og isbjørn er det lenge siden det har vært her og den berømte iskanten må nok trekke seg langt sør for at det på nytt kan komme slikt besøk her. Den dyregruppen som definitivt har tatt øya som sin, er fuglene. Her hekker havhest, lomvi, lunde, polarmåker, ærfugl, snøspurv, alkekonge, alke, kortnebbgås, storjo og tjuvjo som noen av de mest vanlige artene. Av og til dukker det opp noen mer sjeldnere arter, som de siste årene har dukket opp oftere og oftere, som for eksempel rødvingetrost og svartbak. Noen forvirrede individer av andre arter kan også havne her på øya ved hjelp av storm fra fastlandet eller andre steder.

Rødvingetrost på stranda på Helenesanden. Foto: BOF
Rødvingetrost tar av. Foto: BOF
Polarmåker, en voksen og en fjorårsunge, tar av på stranda ved Helenesanden. Foto: BOF
Teist er en vanlig art i arktiske farvann. Dette paret holdt til i Alkevika. Foto: BOF
Alkekongen har svermet helt siden vi kom hit i begynnelsen av april. Nå i stadig større svermer. De synger en morsom trill når de flyr. Foto: BOF
Alkekonge. Foto: Robin M. Stangeland.
Havelle svømmer utenfor Vesle Vedbukta på østenden av Trollsletta. Foto: BOF

Vi har hatt besøk av mer sjeldnere arter siden vi kom hit. Den mest eksklusive som ikke bør være her, er Kjernebiteren. Den dukket opp ved bassenget da første gruppe hadde vært i Båtvika og badet i det kalde havet. Den trippet rundt bassenget og badstua. Dette er fjerde gang det er observert kjernebiter i Svalbard/Jan Mayen-området, en gang i Longyerbyen, en gang på Bjørnøya og to ganger her på Jan Mayen.

Foto: BOF
Foto: BOF

Ved Alkevika ble tre stokkender observert svømmende ved klippene. To av de ble observert noen dager senere.

Foto: BOF
Foto: BOF

En Heilo trippet litt rådløs omkring på stranda ved østenden av rullebanen. Den kan av og til sees på Svalbard og Jan Mayen.

Foto: BOF
Foto: BOF

Litt lengre borte på stranda satt et par med tjeld og letet etter mat. De tok av og fløy vestover på stranda. Dette er også en art som av og til besøker området. Det hadde vært spennende å se om de kommer til å hekke her i løpet av våren/sommeren.

Foto: BOF
Flyvende tjeld foran «metten».

Helt til slutt i dette innlegget skal vi presentere en gåte. Sist søndag ble en sel observert ute i havet utenfor «metten». Avstanden ut var litt for stor for kameraets rekkevidde til fotografen. Bildene ble sendt til flere eksperter og det kan se ut som at det er en steinkobbe som har kommet hit. De finnes på Svalbard, blant annet på Forlandet, så det kan tenkes den har funnet ut at på Jan Mayen er det mye bedre å være….. Noen mener at det kan være en ung grønlandssel. Er det noen som mener at dette er en annen art, så meld i fra. Vi skal prøve å se om vi kan komme på litt kortere hold og fått observert den litt nøyere neste gang.

Foto: BOF

De fleste av observasjonene som er på bildene her, er lagt inn i artsobservasjoner.no.

Tekst og bilder skal ikke kopieres uten tillatelse. Opphavsretten til bildene tilhører fotografene.

This post has no comments. Be the first to leave one!

Join the discussion

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *