Da var det tid for avtroppende Høvdingen å gi øksa videre til påtroppende Høvding. En flott seremoni der snøføyken gjorde oss alle oppmerksom på at vi befinner oss i Ishavet. Avtroppende kontingent stod oppstilt på en side av ‘gårdsplassen’, påtroppende kontingent på den andre siden. Flagget ble heist av avtroppende og påtroppende driftstekniker i felleskap, vinterens Høvding holdt en flott tale til sitt folk, øksen ble deretter høytidelig overrakt og til slutt talte sommerkontingentens Høvding.

Stasjonen er nå formelt overtatt av Sommerkontingenten. Seremonien for Høvdingbytte bærer lang tradisjon på disse breddegrader. Et symbol på samarbeid og videreføring av alt det gode arbeidet Stasjon Jan Mayen står for.

Etter uteseremonien var det samling i salongen, en god stemning råder på stasjonen. Det blir både vemodig og godt å reise til fastlandet for oss som har utgjort vinterkontingenten, men vi er iallfall helt sikre på at Stasjon Jan Mayen er i gode hender hos sommerkontingenten 2018.

Tekst og bilder skal ikke kopieres uten tillatelse. Opphavsretten til bildene tilhører fotografene

Det er stengt for kommentarer.