Ishavet kan være nådeløst. 

Lørdag 30.januar rammet tragedien oss med full kraft på Ishavsøen. Kai, Bjørg Kathrine og Robin ble tatt av snøskred i Borgdalen. Kai klarte på mirakuløst vis, til tross for at han var begravd i snømassene, å varsle stasjonen om hendelsen. Vi slo full alarm og mobiliserte alt vi hadde av folk og materiell. 40 minutter senere var skuterpatruljer og beltevogn med personell og utstyr fremme på rasstedet og det ble umiddelbart iverksatt et organisert og systematisk overflatesøk. Kai ble raskt funnet og gravd frem med kun lettere skader. Bjørg Kathrine og Robin ble lokalisert og gravd frem etter 40 minutters innsats på rasstedet. Det ble umiddelbart iverksatt hjerte- og lungeredning som pågikk over lengere tid. To timer etter alarmen gikk var innsatspersonell tilbake på stasjonen med Bjørg Kathrine og Robin. Vi gjorde alt i vår makt for å redde dem men livene stod ikke til å redde. 

Mine tanker og kondolanser går først og fremst til de nærmeste pårørende som har mistet et kjært familiemedlem. På vegne av besetningen vil jeg overbringe vår dypeste medfølelse til Bjørg Kathrine og Robin sine familier og dere skal vite at vi står sammen med dere i sorgen. Jeg er dypt rørt av den storhet og omtanken dere har vist oss i sorgens stund. Kongehuset, Statsministeren og Forsvarsledelsen har alle uttrykt sin sympati og sine kondolanser.

Når man lever så tett sammen som man gjør på Ishavsøen former det seg et spesielt fellesskap mellom folk. En er helt avhengig av hverandre i hverdagen, en løser oppgaver og oppdrag i fellesskap, en lever sammen i hverdag, i arbeidsdag og på det man har av fritid. Den type fellesskap bygger et unikt samhold og sorgen blir ekstra sterk når tragedien river det opp. Tapet av to gode venner og kolleger har vært et hardt slag for besetningen.

Jeg vil berømme egen besetning for å ha utvist handlekraft og mot langt utover det som kan forventes. Gjennom en imponerende kraftanstrengelse klarte besetningen å klargjøre flyplassen på rekordtid slik at Luftforsvarets Hercules fly kunne lande med støttepersonell. 

Bjørg Kathrine og Robin ble vist den siste ære med en minnestund på stasjonen og en verdig båreseremoni under avreisen fra Ishavsøen. 335-skvadronen viste den siste ære da de foretok ved en ekstra over flyving av flyplassen etter avgang.

Tre dager etter hendelsen var hele besetningen samlet på rasstedet i Borgdalen hvor vi hadde en gjennomgang av hendelsen med støtte fra fagpersonell. Det ble avholdte en flott minnestund der velsignelsen ble lest. Minnestunden ble avsluttet der vi sammen og med utsyn over havet sang 1.vers av «Ja vi elsker» hvorpå jeg leste Nordahl Griegs dikt «Øya i Ishavet».

Besetningen på Jan Mayen er dypt rørt og takknemlig for alle kondolansehilsener og at så mange tenker på oss i denne tunge tiden. Takk til dere alle for at dere har vært der for oss. Det har gitt oss styrke til å stå i situasjonen, til å ta vare på hverandre og til å løse oppdraget. Med god hjelp fra Forsvarets sanitets stressmestringsteam har vi lært metoder for hjelp til selvhjelp for å bearbeide hendelsen. Takk og honnør til hele Forsvarsfamilien som mobiliserte og gav oss støtten vi trengte og for at Bjørg Kathrine og Robin ble hentet ut fra Jan Mayen og gitt et ærefult og verdig mottak på Gardermoen på vei hjem.

Besetningen er takknemlig for at vi kunne følge Bjørg Kathrine og Robin sine begravelser på storskjerm fra Jan Mayen via nettet. Det var flotte seremonier og et verdig farvel til to gode venner og kollega som gjorde dypt inntrykk.

Bjørg Kathrine og Robin var eventyrere som fulgte drømmen og kjærligheten til arktiske strøk og som i likhet med Nordahl Grieg var tiltrukket av naturen og ensomheten.

Det er mitt håp at vi som mennesker og som organisasjon kan komme styrket fra denne tragiske ulykken og at vi kan bruke denne erfaringen på en klok måte slik at dette aldri skjer igjen.

Minneplakett vil bli oppført på ulykkesstedet i Borgdalen på vår vakt. 

Bjørg Kathrine og Robin vil alltid bli minnet og hedret.

I ærbødighet og respekt,

Odd Inge Haravik
Stasjonssjef

Robin sin siste reise fra Ishavsøen
Bjørg Kathrine sin siste reise fra Ishavsøen
Den siste ære ved embarkering av Forsvarets Hercules fly som brakte Bjørge Kathrine og Robin hjem fra Ishavsøen.
Flaggseremoni ved stasjonen på begravelsesdagen den 12.februar 2021.

This post has no comments. Be the first to leave one!

Join the discussion

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *