Astrid med flaskeposten

Tåke og regn tvang geologene Astrid Lyså og Eiliv Larsen ned fra høyden og ut på stranden. Prøvetaking av stein ble erstattet med søppelrydding. Det mest spennende funnet var en russisk flaskepost med nyttårshilsen fra 2017. Ut fra koordinatene ser det ut som flasken ble sluppet fra det østlige Barentshav. Flaskeposten har reist samme rute som det meste av drivtømmeret (sibirsk lerk) som finnes rundt øya.   

Brevet med russisk tekst 
Eiliv rydder stranda 

This post has no comments. Be the first to leave one!

Join the discussion

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *