Rusken-aksjonen

I gjennom vinteren er det mye som «mistes» rundt stasjonen samt at vind og vær drar med seg plast og annet søppel som legger seg i fonnene rundt stasjonen. Det er derfor sommerbesetningens oppgave å fjerne dette søppelet så vi kan ha det trivelig rundt oss.

Doca fordelte roder på avdelingene og avdelingen gikk ut med friskt mot og plukket søppel. Plastbiter, trebiter, glass, skruer, spikre, sigarettsneiper og andre ting som ikke hører hjemme rundt stasjonen ble plukket og sortert og deponert i miljøstasjonen i påvente av å bli fraktet ned med neste forsyningsbåt neste år.

André er i godt driv og har gått metodisk til verks ved å følge jordingsledningene til mastene som lager fine traséer i området som skal ryddes.

Det er stengt for kommentarer.