Robotsonde

Ballongen slippes ut fra Robotsonden

Ved den meteorologiske stasjonen på Jan Mayen ble det tidligere i sommer satt opp en Robotsode kontainer. Meteorologisk Institutt har besluttet at Robotsonden etter hvert skal erstatte dagen ordning hvor sondene slippes manuelt ut fra meteorologene på Jan Mayen. Tirsdag 23 juli kl. 13.10 ble den første testen utført. Sondeballongen ble fylt opp med gass inne i egen rom i kontaineren, taket åpnet seg og sonden steg fint oppover skylaget. Det ble også fulgt med på dataene som sonden registrerte. Alt i alt, gikk automatikken uten nevneverdige problemer. Flere tester skal utføres fremover.

Det er stengt for kommentarer.