Forskere fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) jobbet i overlappingsuka med å ta kjerneprøver fra sedimentene i Nordlaguna. Dette er del av et forskningsprosjekt som tar sikte på å finne ut mer om de geologiske forholdene ved laguna og kanskje også om hvordan laguna har blitt til. Prosjektet er et NGU-prosjekt som er finansiert av Forskningsrådet, og prosjektleder er Astrid Lyså (seniorforsker ved NGU). Svante Björck (professor ved Lunds universitet) og Eiliv Larsen (professor ved NGU og NTNU) deltok også i feltarbeidet denne gangen.

I følge Lyså og Larsen tas sedimentprøvene for å studere klimavariasjoner i et 100-1000 års perspektiv ut fra prøvenes kjemiske egenskaper og fossiler. De jobbet ved Nordlaguna også i fjor sommer i forbindelse med vedlikeholdsuka. Det ble da gjort grundig kartlegging av området med georadar og miniubåter med sonar og kamera. Til sommeren fortsetter arbeidet og det skal blant annet gjøres undersøkelser med penetrasjonsekkolodd for å skaffe mer informasjon om sedimentlagene noen meter under jordoverflaten.

Les mer om prosjektet og Jan Mayens geologi her: http://gemini.no/2015/12/jan-mayen-gjennom-is-ild-og-vann/. Det ble også gjort et interessant marinarkeologisk funn med en av miniubåtene i fjor sommer: http://gemini.no/2015/12/da-atlantic-city-havnet-i-havet/

 

NGU1NGU2NGU3NGU4NGU5

 

Det er stengt for kommentarer.