Forsvaret og besetningen på Jan Mayen støtter NRK’s TV-aksjon 2018. Vi har i den anledning donert to besøksplasser med Forsvarets Herculesfly, som vil ta deg og en heldig venn til den mystiske vulkanøya Jan Mayen. Denne muligheten auksjoneres bort i forbindelse med TV-aksjonen. Ønsker du å gi bud, kan du trykke på bilde under som vil ta deg til TV-aksjonens auksjonsnettside for turen.

«Midlene fra årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjon og deres arbeid for å invitere og inkludere flere inn i fellesskapet. Rekkevidden av de nye tiltakene er anslått til å skape 700.000 menneskemøter, spredd over byer og tettsteder landet rundt. I tillegg kommer effekten tiltakenes ringvirkninger har på nærmiljø og samfunn over tid.»

Det er stengt for kommentarer.