Navnedåp

Tekst og foto: Bjørn Ove Finseth

I løpet av sommeren har nye kjøretøy ankommet øya og tradisjonen tro, må de ha et navn slik at de blir lett å forholde seg til. I tillegg var det en del aggregater som ikke var navngitt så disse skulle også gis navn. De nye robotstøvsugerne måtte også få et navn. I løpet av sensommeren ble det utlyst en navnekonkurranse og en navnekomité ble satt ned for å jobbe med de innkomne forslagene og avgi et endelig forslag.

Lørdag 19. september ble dåpen gjennomført av seremonimester Vidar Teigen og dåpsassistent Isaac Opsvik. Først møttes vi i Maskinrom I der et aggregat skulle dåpes. Seremonimesteren holdt en tale der han var innom dåpens historie. Dåpen har vært en overgang, en renselse fra synd men i dagens tradisjon er det gjennom dåpen at barnet får et navn og dermed blir innlemmet i folkeregisteret. Vidar oppsummerte det vi skulle gjennomføre denne dagen på følgende måte: » Våre nye flokkmedlemmer vil få svært forskjellige roller i samfunnet vårt. 6 av dem vil få transport som hovedbeskjeftigelse, 6 vil arbeide med å gi oss lys og varme, og 3 av dem vil samle støv.»

Først ble de nye robotstøvsugerne døpt. De fikk navnene Sem, Kam og Jafet, som er navnene på de tre sønnen til Noah som laget den berømmelige arken. Deres tipp-tipp-oldefar het Jared, og der har vi linken til dagens besetning.

Tradisjonen sier at generatorer skal gis et kvinnenavn og generator 1 har hele tiden hatt navnet Randi-Grethe. Det har ikke vært noen offisiell dåp på maskinen, men nå står Randi-Grethe i lysende rød farge, å lese på kontrollpanelet til strømleverandøren. Randi-Grethe Pedersen er en god støttespiller for Jan Mayen-samfunnet på land.

Generator 2 ble døpt Wenche etter Wenche Jansdatter som har hatt flere sesonger her på E-avdelingen, sist nå sist vinter.

Generator 3 ble døpt Vera L. etter Vera Lund som har vært mange sesonger på den meteorologiske stasjonen.

Så ble det «fjerndåp» av maskiner som står utenfor stasjonens område. Den første ble aggregatet som står på flyplassen. Den ble døpt Helga etter Helga Marie Fossnes som har jobbet på driftsavdelingen som driftsteknikker.

Reserveaggregatet på båtverkstedet ble døpt Håvard, oppkalt etter Håvard Haugan, en veteran i Jan Mayens historie. Han har vært her oppe som elektriker flere sesonger.

Aggregatet som står på «Gammel-Metten» ble døpt Kolsum, etter ishavskonsulent Jon Kolsum hos Meteorologisk institutt som har vært en primus motor for driften av mettens ishavstasjoner. Han går i disse dager av med pensjon men vil minnes hver gang noen skal kose seg med strøm i lys og ovn på hyttetur på Gammel-Metten.

Så skulle 5 Amaroker døpes. Det er de nye kjøretøyene som kom med sommerbåten til øya denne sommeren. Den første tilhørende E-avdelingen ble døpt Nils, etter Nils Gjermund Nesset, ev av våre gode hjelpere og tilretteleggere nede på land.

Den andre røde amaroken skal etter hvert brukes av værfolket og det var naturlig at den ble døpt Teigen. Vidar Teigen har vært en gjenganger på værstasjonen på denne øya (og Bjørnøya).

Den første av de blå amarokene som tilhører driftsavdelingen ble døpt André. André Davies Ødemark er også en en gjenganger her på øya og har tjenestegjort både på værstasjonen og på E-avdelingen.

Den andre blå amaroken ble døpt Susan, etter Susan Barr som har vært en god støttespiller for Jan Mayen. Hun har engasjert seg i Jan Mayens kulturarv og har skrevet boka om Jan Mayen.

Den grønne amaroken som tilhører Høvdingen ble naturligvis døpt Raaby. Den er oppkalt etter Torstein Raaby, som var Olonkinbyens første stasjonssjef. Han var en krigshelt i andre verdenskrig og ble tildelt blant annet Krigskorset med sverd, britiske Distinguished Service Order – DSO og franske Croix de Guerre. Han deltok som telegrafist på Thor Heyerdals Kon-tiki-ekspedisjon.

Til slutt ble den største av kjøretøyene døpt. Det er Crafteren som fikk navnet Ben, til ære for vår eminente elektriker og Finmarks store sønn, Ben Løvlien.

Det er stengt for kommentarer.