Tekst ved Jared Elgvin.

Tirsdag den 11. august fikk både besetningen og de besøkende oppleve en sjeldenhet her på øya. Cellisten Anna Helgadóttir holdt en liten spontan konsert med middelaldermusikk i salongen.

Musikken som ble fremført var smakebiter fra konserten med Vox Antiqua som vil bli avholdt på Hovedøya i Oslo lørdag 15/8 og søndag 16/8 (nå til helgen). Felles tema for alle sangene er sommer og kjærlighet.

Konserten ble fremført på en åttetallsfidle, et middelalder-instrument laget etter en statue av en fidlespiller i en katedral i Amiens i Frankrike. Statuen er datert til 1100 tallet

Foto: Jared Elgvin

På det siste stykket som ble fremført fikk både besetning og besøkende være med å synge «Ko Ko», det skapte god og munter stemning i salongen.

Foto: Vidar Teigen

Foto: Vidar Teigen

Etter konserten holt Torgeir Madsen en presentasjon av planene for ny stasjonsbygning her på øya.

Det var veldig interessant og det blir spennende å følge med på utviklingen av det prosjektet.

Det er stengt for kommentarer.