Kortare Dagar

Sola går lågare for kvar dag som går.
Ljoset ho gjev gjennom gliper i skylaget skaper ei magisk stemning på Jan Mayen.
Om vel to veker blir sola borte ein periode, så det er om å gjere å få med seg mest mogleg ljos inn i mørketida.

Lag sol 1b Lag sol 2b

Det er stengt for kommentarer.