Jan Mayen Fire Fighters

Er det en ting som er viktig når man bor på en øde øy, langt unna sivilisasjonen, langt unna hjelp, langt unna andre mennesker, så er det å tenke på brannsikkerhet. Her på Jan Mayen har vi tre røykdykkere som alltid er parat til å rykke ut.

Jan Mayen Fire Fighters består av barskingene Sigmund, Claus og Lars, og sammen med Jan Mayen brannslangelag kan de håndtere de fleste situasjoner.

Brannsikkerhet er som sagt noe vi tar på alvor, så med jevne mellomrom arrangeres det brannøvelser. Under disse øvelsene får røykdykkerne, brannslangelaget og resten av besetningen terpet på rutiner rundt en, kanskje noe stressende situasjon.

Så dette er en takk til alle dere brannfolk her på øya, men også til alle dere der ute som passer på, og rykker ut hvis det skulle skje noe.

Det er stengt for kommentarer.