Ring ring, ring ring, ring ring lyder det fra brannklokkene og branndørene smeller igjen oppover korridoren. Nede på E-avdelingen står Silje klar og krysser av på listen ettersom folk kommer spankulerende og/eller løpende nedover gangen fra alle deler av Stasjonen. Fra callinganlegget hører vi stemmen til Jens-Aksel ”dette er en brannøvelse, dette er en brannøvelse, møt opp på e-avdelingen”. Alle kom seg ned til møtepunktet og stemningen blant øyas befolkning var en blanding av litt latter, men også en god dose seriøsitet.

For brann er jo som sagt en av de største farene her på øya, og skulle det mot formodning begynne å brenne kan konsekvensene bli enorme. Derfor er det viktig å terpe på rutiner i forbindelse med en brannalarm og eventuelt brann. Flaks for oss har vi denne vinteren noen meget erfarende driftsgutter innenfor dette temaet.

Ute på gårdsplassen fikk vi en god innføring fra Henning, Håvard og Claus i bruk av brannslukningsapparatet, koble vannslange til vannpumpen, og til slutt spyle med brannslangen.

Vi alle var enige om at dette var en meget lærerik øvelse.

Det er stengt for kommentarer.