Forsyningsbåter til øya

Mandag 17 juni ble det ett kjærkommet møte med forsyningsbåten Sørøysund. Det ble raskt tilrettelagt slik at varer kunne kjøres til og fra båten. En iherdig jobb bl.a. fra Håkon sørget for at varer og kontainere kom raske på land. Hele stasjonen var for øvrig delaktig i at alle varene ble losset på en trygg og greit måte inn på stasjonen og i storgarasjen.

Torsdag 18 juli ankom Kystvakta Jan Mayen. Det tok ikke lange tida før den årlige forsyning av Diesel og Fuel til tankene på stasjonen og på flyplassen ble igangsatt. Denne prosessen tar en del timer å utføre og D-avdelingen jobbet både natt og dag for å få utført dette arbeidet i samarbeid med Kystvakta.

Håkon kontrollerer slangen som skal frakte Diesel til tankanlegget
Fueltanken fylles opp med flybensin og kjøres til flyplassen.

Det er stengt for kommentarer.