Brannøvelse på stajonen

På Jan Mayen er det 18 personer som til en vær tid oppholder seg. 16 av disse er her sammenhengende i ½ år. Fordi vi er såpass få mennesker på øya og mannskaper blir skiftet vært halvår er det viktig at alle som bor og jobber her har øvet på ulike situasjoner som kan oppstå. En av situasjonene som kan oppstå er brann. Derfor er det vanlig å øve på brannberedskap minst en gang i måneden. Desember har vært en travel måned, men den 29.12 var det tid til en brannøvelse. Været viste seg ikke fra den beste side. Men det kan man ikke regne om det en gang skulle oppstå en brann heller. 

I dag var scenariet at det ble detektert røk i sløyfen som tar for seg «lykkelige gata» og tilstøtende rom. Alarmen ble utløst og alle møtte opp på E-avdelingen for personell kontroll. Når alle fremmøtte var registret ble det raskt avdekket at vi «savnet» Stasjonssjefen. Alle som hadde registrert seg på E-avdelingen gikk videre til sine oppgaver.

Brannbilen ble kjørt frem til hovedinngangen. Slangelaget la ut slanger mens røkdykkerne tok på seg utstyret. (p.g.a været ble det ikke satt trykk på slangene for å forenkle oppryddingen etter på). Mens dette pågikk ble det gitt melding på sambandet at det var oppdaget røk i fra badstua. Røkdykkeren hadde en kort brifing før de gikk inn for å søke etter «stasjonssjefen» og for å slukke brannen. Etter å gjennomsøkt det aktuelle området ble «stasjonssjefen» funnet i badstuen med røk og brann skader. Røkdykkerne evakuerte den skadde til et sikkert område. Sykepleier og medhjelpere overtok den skadde og «startet» nødvendig behandling. Røkdykkerne gikk tilbake til badstuen for etterslukking og brannvakt. 

Da alle øvingsmomentene var blitt gjennomført ble øvelsen avsluttet. Når alt utstyr var ryddet opp ble det holdt en oppsummering av øvelsen i salongen. 

Tekst av Jon-Christian Sørensen

Foto av Stian Aadland

Røykdykker Terje gjør seg klar til innsats.
Utenfor blir vi møtt av sterk vind, snø i luften og lite sikt.
Slangelaget går umiddelbart i gang med å koble opp slanger fra brannbilen til røykdykkerne.
Train as you fight er det noe som heter. Under denne øvelsen fikk alle kjenne på hvordan det å jobbe under ganske heftige værforhold.
Røykdykkere på vei mot hovedinngangen på Stasjonen.
En siste sjekk av utstyret.
Klar til å rykke inn.
Røykdykkerne fant den skadde meget raskt.
Den skadde ble så evakuert til trygg sone. Høvdingen er ikke med i øvelsen men er med for å hjelpe med spilltekniske detaljer og observasjon.
Fremme hos Docca får pasienten raskt hjelp.
Slangelaget stod utenfor klare til innsats.
En særdeles frisk dag å gjennomføre øvelse på. Veldig mye god læring å sette alt vi har lært ut i virkeligheten samtidig som været viser muskler.

Det er stengt for kommentarer.