Beredskapsøvelse

Røykdykkere på stasjonen. Geir, Håkon og Johannes

Den siste måneden har det blitt gjennomført to brannøvelser. Den første øvelsen inneholdt søk, slokking og redning av person i lugar, mens den andre øvelsen omhandlet søk og slokking i storgarasjen. Dette er viktig trening bl.a. for å samkjøre brannvernorganiseringen slik at den fungerer hensiktsmessig i en brannsituasjon. Den nye beredskapsbilen Scania P400 er også en meget stor ressurs i forhold til slokkekapasitet og materiell. Hovedsakelig skal beredskapsbilen bistå på flyplassen ved fly til og fra øya. Røykdykkerlaget på stasjonen består av tre røykdykkere pluss utrykningsleder (D-sjef). Det er også et slangelag som sørger for at det legges ut slanger fra pumpehuset. Alle på stasjonen har sine funksjoner og bidrar positivt til at bl.a. forebyggende brannvern og beredskap blir gjennomført på en best mulig måte.

Utrykningsleder Harald  

This post has no comments. Be the first to leave one!

Join the discussion

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *