Frigjørings- og veterandagen 8. mai ble på Jan Mayen markert med en seremoni om morgenen i forbindelse med flaggheisingen. Stasjonens besetning hadde møtt fulltallige opp i sin fineste stas i det vinterlige været. Stasjonssjefen holdt tale og la ned krans ved flaggstanga. Etterpå fulgte ett minutts stillhet og salutt, og veteranene blant stasjonens besetning ble gratulerte med dagen.

Om ettermiddagen ble det avholdt en samling i salongen hvor stasjonssjefen fortalte om Jan Mayens militære historie fra 2. verdenskrig. Dikteren Nordahl Grieg besøkte Jan Mayen i 1942. I diktet «Til ungdommen» (1936) skriver han:

«Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd: Troen på livet vårt, menneskets verd.»

 

Frig1Frig2Frig4Frig3Frig5

Stasjonssjefens tale 8. mai 2016

Det er stengt for kommentarer.