Lørdag 3 august ble det feiret bursdag til Geir som fikk Jan Mayen kniv og gravert tønnelokk fra Høvdingen. Videre ble det en markering for Ben og Harald som skal reise til fastlandet. Begge fikk gravert skilt for opphold fra Mars til August. Ben fikk også diplom som Beerenbergbestiger og Kjentmann. Harald og Ben kommer tilbake i slutten at september. Fin markering.

Denne gjengen har nå jobbet sammen i 4 måneder. En ung gjeng, med en snittalder på 33,5 år. Noe spesielt Ben liker å presisere ….

Magnus, Håkon, Ben, Johannes og Harald

Robotsonde

Ballongen slippes ut fra Robotsonden

Ved den meteorologiske stasjonen på Jan Mayen ble det tidligere i sommer satt opp en Robotsode kontainer. Meteorologisk Institutt har besluttet at Robotsonden etter hvert skal erstatte dagen ordning hvor sondene slippes manuelt ut fra meteorologene på Jan Mayen. Tirsdag 23 juli kl. 13.10 ble den første testen utført. Sondeballongen ble fylt opp med gass inne i egen rom i kontaineren, taket åpnet seg og sonden steg fint oppover skylaget. Det ble også fulgt med på dataene som sonden registrerte. Alt i alt, gikk automatikken uten nevneverdige problemer. Flere tester skal utføres fremover.