Driftsavdelingen har ryddet veien til Kvalrossbukta for snø, is og sand. Dermed kan det gjøres klart for lastebåten som kommer i juni.

 

veirydd5 veirydd4 veirydd3 veirydd2 veirydd1

Karen 26 år!

Karen hadde bursdag 19. april og dagen ble feiret som seg hør og bør med festmiddag, gaver, bursdagssang og kake. Høvding Rune overrakte kniv og tønnelokk, som er de tradisjonelle gavene fra stasjonen. Sondesjef Torstein hadde dessuten med en ekstra overraskelse fra kollegene ved den meteorologiske stasjonen. Gratulerer med dagen, Karen!

 

Karen1 Karen2 Karen3Karen4Karen5

 

Forskere fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) jobbet i overlappingsuka med å ta kjerneprøver fra sedimentene i Nordlaguna. Dette er del av et forskningsprosjekt som tar sikte på å finne ut mer om de geologiske forholdene ved laguna og kanskje også om hvordan laguna har blitt til. Prosjektet er et NGU-prosjekt som er finansiert av Forskningsrådet, og prosjektleder er Astrid Lyså (seniorforsker ved NGU). Svante Björck (professor ved Lunds universitet) og Eiliv Larsen (professor ved NGU og NTNU) deltok også i feltarbeidet denne gangen.

I følge Lyså og Larsen tas sedimentprøvene for å studere klimavariasjoner i et 100-1000 års perspektiv ut fra prøvenes kjemiske egenskaper og fossiler. De jobbet ved Nordlaguna også i fjor sommer i forbindelse med vedlikeholdsuka. Det ble da gjort grundig kartlegging av området med georadar og miniubåter med sonar og kamera. Til sommeren fortsetter arbeidet og det skal blant annet gjøres undersøkelser med penetrasjonsekkolodd for å skaffe mer informasjon om sedimentlagene noen meter under jordoverflaten.

Les mer om prosjektet og Jan Mayens geologi her: http://gemini.no/2015/12/jan-mayen-gjennom-is-ild-og-vann/. Det ble også gjort et interessant marinarkeologisk funn med en av miniubåtene i fjor sommer: http://gemini.no/2015/12/da-atlantic-city-havnet-i-havet/

 

NGU1NGU2NGU3NGU4NGU5

 

Flybesøk

Vi har hatt 2 flybesøk i forbindelse med kontingentskiftet og ytterligere et fly er planlagt. Sommerkontingenten 2016 ankom 31.mars og vinterkontingenten 2015/2016 reiste ned 6. april. I tillegg har det vært mange besøkende og og stor aktivitet på stasjonen. Det blir derfor nødvendig med en ekstra flyvning, som er satt opp 10. april. Og som alltid er det hyggelig for stasjonsbesetningen å få dagsbesøk oppover.

 

Fly7Fly1Fly8 Fly4Fly5Fly6 Fly2Fly3

 

Stasjonssjefskifte

I går hadde vi en flott markering for Høvdingbytte. Wiggo som har fungert som stasjonssjef på Jan Mayen i litt over et år, har nå gitt høvdingøksa videre til Rune som skal overta og fungere som stasjonssjef det neste året sammen med ny kontingent.

Vi vil takke Wiggo og hans team for en fantastisk jobb de har gjort gjennom hele året, og vi ønsker dere lykke til videre.

Vi vil også ønske Rune og den nye kontingenten lykke til med sommeren.

1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2 4 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 3