Strandede hvaler

 

    

En stor hendelse for vinterens kontingent var oppdagelsen av to strandede hvaler i høst. Den første ble observert på stranden 17.oktober, den neste ble funnet to dager senere langs stranden forbi Egnos bua. Vi tok kontakt med fastlandet for å få vite litt mer om hvalene og finne ut hva som kunne føre til to slike strandinger med kort tid i mellom.

Hvalene var av type Nebbhval, eller Bottlenose som hvalfangerne ofte kaller dem. Dette er den eneste arten av nebbhval vi har regelmessig i våre farvann. Arten ble fanget fram til på 70-tallet og er nå rødlistet som sårbar. De er dypdykkende spesialister som kan dykke til over 2000m dyp og være neddykket i over 90min.  Området rundt Jan Mayen, men spesielt dypvannskanalene som passerer på nordsiden av øya er et hot spot for denne arten i Nordatlanteren. Det viser seg at de er ekstremt følsomme for støypåvirkning og dette kan i noen tilfeller være medvirkende årsak til at de strander. Her i området har vi mye seismisk bevegelse i grunnen (jordskjelv), muligens økt seismisk aktivitet i denne perioden var grunnen til at de strandet, men det får vi aldri vite med sikkerhet.

Stasjonens besetning ble forespurt om vi kunne åpne opp magene for å se etter forekomst av plast. En aktivitet de færreste blir forespurt om å delta i. Det var spennende å «obdusere» hvalene, så godt som hele besetningen deltok. I det triste synet av to så flotte dyr som hadde strandet var det en god trøst at magene til begge to var helt fri for plast. Det meste av innholdet var rester av blekksprut så hvalene har mest sannsynlig levd et godt liv helt uten forurensning i form av søppel på menyen. For å berge skjelettene av hvalene gjennom vinterstormer og høy sjø ble begge hvalene slept lenger opp på lagunevollen. Her skal de ligge til de er rengjort av naturens gang, havhesten og andre fugler har hatt et flott matvarelager vinteren gjennom. Muligens havner de rengjorte skjelettene på hvalfangstmuseet i Sandefjord tilslutt.

Tekst og bilder skal ikke kopieres uten tillatelse. Opphavsretten til bildene tilhører fotografene.

This post has no comments. Be the first to leave one!

Join the discussion

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *