Under vedlikeholdsuka nå i sommer var det to stykk opp fra henholdsvis UiT og Marbank for å kartlegge soppdiversiteten på Jan Mayen. Teppo Rämä (UiT) og Ole Christian Hagestad (Marbank, Havforskningsinstituttet) ble i vår tildelt Arctic Field Grant fra Norges forskningsråd, da sopp ikke har vært systematisk kartlagt på Jan Mayen tidligere fordi øya er så utilgjengelig. Prosjektet ble kalt Marine fungi on Jan Mayen (MFJM) og blir innarbeidet i et større prosjekt med midler fra Artsdatabanken som heter Norwegian Marine Fungi (NMF).

Feltarbeiderne på leting etter marine sopp. Foto: Ole Christian Hagestad/Teppo Rämä

I løpet av oppholdet sitt fikk de samlet inn omtrent 200 prøver fra rundt stasjonen, Sjuhollenderbukta, Kvalrossbukta, Nordlaguna, Ullringlaguna og Eggøya. Dette var alt fra små sopp som så vidt kan ses med det blotte øye til sopper på over 15 cm i store klynger. De fikk også samlet inn Norges vestligste sopp på Hoybergodden, en trevlesopp ved hjelp av Mats på sommerkontingenten og besøket hans Håkon, så takk til de for deres bidrag 🙂

Nå har de første resultatene kommet, og her er litt av det Ole Christian skrev på facebooksiden til Jan Mayen: “Så langt ser vi at det er over 61 arter, hvor ca halvparten er nye for Jan-Mayen (og en ny for Norge). Det vil nok bli flere etter hvert som vi får gått gjennom alt materialet. De marine soppene som er funnet vil bli dyrket for å se om de produserer stoffer som i fremtiden kan brukes som medisiner – for eksempel antibiotika eller kreftmedisiner”.

Det blir spennende å følge med etterhvert som det kommer flere resultater 🙂

Det er stengt for kommentarer.