Tekst: Bjørn Ove Finseth Foto: Ben Løvlien/Jan Raymond Isaksen

I følge verneplanen for Jan Mayen er det åpent for å kjøre i nødvendige ærender langs kartlagte veier, kjørespor og kjøretraséer. Verneplanen kan du finne her: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/dirnat2/attachment/23/rapport-2007-4.pdf

Side 45 viser et kart over disse veiene, sporene og traséene. Dessverre har det opp gjennom tidene vært kjøring med kjøretøy og sykler utenfor disse og det har medført ekstra belastning av den skjøre naturen her på øya. Nye traséer kan lett oppfattes som nye godkjente spor/traséer hvis en ikke er godt nok kjent. Derfor har det blitt gjort et omfattende arbeide i sommer med å klartlegge terrenget rundt traséene og sporene og avdekke der det har vært kjøring utenfor. De godkjente traséene og sporene er også blitt lagt inn på stasjonens GPS’er slik at hvis en er i tvil kan en bruke disse til å finne rett trasée, spesielt ved åpning etter vinteren.

Det siste som er blitt gjort, er å legge sperringer over spor som ikke skap brukes, slik at det ikke skal være noen tvil om hvilket spor en skal bruke. Jan og Ben har i den siste tiden vært ute flere ganger og gjort dette arbeidet. Og som de sier «så får vi se om mosen kommer tilbake der om 20-30-år».

Jan tilpasser en tømmerstokk som fundament for en av sperrene.
Ulovlig kjørespor opp til Danielsenkrateret er sperret av Ben.
Kjørespor inn i Stasjonsdalen er behørig sperret.

Tekst og bilder skal ikke kopieres uten tillatelse. Opphavsretten til bildene tilhører fotografene.

This post has no comments. Be the first to leave one!

Join the discussion

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *