I dag har vi markering av 8. mai på Jan Mayen. Stasjonssjef Sissel Mangersnes holdt en flott tale ved flaggheis og minnet oss på at vi ikke skal ta frihet for gitt.

– Vi kjenner på det at vi er noe større enn oss selv. Vi bidrar til frihet og demokratiske verdier.

Du kan se utdrag av talen her og lese hele talen under.

Tale ved flaggheis 8. mai 2023

Gratulerer med dagen og velkommen til markering av frigjørings- og veterandagen.

Forsvaret har lange tradisjoner i å markere 8. mai til minne om frigjøringen av Norge etter fem års tysk okkupasjon fra 1940 til 1945.

Stortinget besluttet i 2010 å innføre en nasjonal veterandag for å styrke anerkjennelsen av innsatsen til norske veteraner. Dagen ble samkjørt med frigjøringsdagen, og fikk navnet frigjørings- og veterandagen.

Med dette forteller våre politikere at det er viktig å anerkjenne de belastninger som påføres de som kalles til tjeneste for landet, friheten og de demokratiske verdier. 

Frigjørings- og veterandagen knytter sammen innsatsen fra alle som bidro til freden i andre verdenskrig, via Forsvarets veteraner fra ulike operasjoner og frem til oss som i dag gjør tjeneste for Forsvaret og Norge. Den første operasjonen var Tysklandsbrigaden etterfulgt av flere norske bidrag til både FN og NATO ledede operasjoner. Tilsammen har over 100 000 deltatt fra militær side, men i tillegg har svært mange sivile fra helsevesenet, politiet, diplomater og frivillige bidratt for å understøtte arbeid for fred og sikkerhet for mennesker. Arbeid for fred både ute og hjemme, sikrer fred og frihet for Norge.

Stasjon Jan Mayen utgjør en liten del av Forsvarets aktivitet. Det betyr ikke at den jobben vi gjør er mindre viktig. Vi, som Forsvaret og Norges utpost mot nord bidrar hver dag med å sikre driften av stasjonen og slik sikrer vi beredskap for å håndtere eventuelle situasjoner som kan oppstå.

Vår tilstedeværelse bidrar til vil suverenitetshevdelse av et «lite stykke Norge».

De siste to årene, har vi vært preget av krigen i Ukraina. Krigen har for mange av oss satt nytt lys på verdien av å være et fritt land.

Vi ser hvordan mange land i verden støtter til Ukraina. I Norge bidrar vi også. Det være seg økonomisk, donasjon av militært materiell, støtte ved utdanning av ukrainske styrker samt utallige initiativ fra frivillige aktører. Vi kan kjenne på det å være en del av noe større enn oss selv. Vi bidrar til frihet og demokratiske verdier. Det er likevel ukrainerne selv som tar den største kampen og belastningen med å begrave de som gav sitt liv for Ukraina.

Vi markerer i dag, med respekt og anerkjennelse, at vi vet hvor vi kommer fra, hvem som har gått foran oss, hvem vi er i dag, hvem vi kjemper sammen med og hvilke verdier vi er villige til å stå opp for. For oss selv og for andre.

Her på Jan Mayen utgjør vi en del av alle markeringene som gjennomføres over hele landet i dag. Mange får honnør sin innsats, noen er unge, noen er gamle, sivile og militære og noen vil får denne anerkjennelsen «post mortem».

For Norge som nasjon, for oss som står her i dag og for de som er pårørende og venner av de som mistet livet bidrar vår lille, men viktige markering her i dag til respekt og anerkjennelse for de som gav det største offer. Vår markering bidrar ikke minst til at vi minner oss selv om hvor skjørt livet er og at vi hver dag må sette pris på alt vi opplever og får være en del av i arbeid og fritid, og med venner og familie.

Senere i dag skal vi til stasjonsdalen og legge ned en krans til minne om de som har tjenestegjort på Jan Mayen under krigen, og for de som har mistet livet mens de var i tjeneste for Norge her på øya. I kveld skal Ben fortelle fra skredulykken i 2021 og tilslutt avrundes dagen med filmen «Kampen om Narvik.

Jeg håper dagens program vil gi dere et godt minne å ta med dere fra tiden her på Jan Mayen.

Stasjonssjef Sissel Mangersnes

Tekst, bilder og video skal ikke kopieres uten tillatelse. Opphavsretten tilhører Jan Mayen stasjon.

Det er stengt for kommentarer.