På Jan Mayen finnes det flere områder med bratte skråninger det legger seg snø i og som kan bli en trussel for ivrige turgjengere til fots og på ski, eller i arbeids medfør. Derfor er det viktig å forebygge at hendelser ikke skjer samt kunne bruke skredsøkingsutstyr i tilfelle en hendelse skulle oppstå.

Stian instruerer gruppen.

Stian Aadland har lang erfaring med å ferdes i vinterfjellandskap. Han holdt en kort innledning om hvilke forhold som kan gi skredfare, hvordan skred kan utløses og hvordan unngå å komme i slike situasjoner. Han gjennomgikk også utstyret som alle må ha i sekken når de er ute og ferdes i terrenget her: søker/sender-enhet, søkestang og spade (de tre S-er).

Så gikk vi ut for å lære oss å bruke utstyret i praksis. Stian hadde da gravd ned en sender/mottaker i en bylt nede i en snøhaug og oppgaven vår var først å lokalisere stedet der bylten lå nedgravd, så søke med søkestang for så å grave ut bylten.

Foto: Jonny Erstad. Tekst: Bjørn Ove Finseth.

Det er stengt for kommentarer.