Og ble det noen rekorder denne måneden også?

 Jan Mayen var den varmeste stasjonen med en gjennomsnittstemperatur på -3,5 °C (0,6 °C under normalen). Kongsøya var kaldest med -15,7 °C i gjennomsnitt (ingen normal ennå). 

Ny-Ålesund hadde en gjennomsnittstemperatur på -9,2 °C, noe som er 1,1 °C over normalen. Middeltemperaturen på Svalbard lufthavn var -10,2 °C, som er 0,7 °C over normalen. På Hopen var månedstemperaturen -10,6 °C, som er 1,6 °C under normalen. Bjørnøya endte 1,3 °C under normalen, med en middeltemperatur på -5,9 °C. 

Månedens høyeste maksimumstemperatur ble målt 21. januar. Jan Mayen registrerte da 4,7 °C. Den laveste minimumstemperaturen ble målt i Sveagruva med -31,7 °C den 18. januar. 

Jan Mayen registrerte mest nedbør av de arktiske stasjonene med 54,1 mm (12 % mindre nedbør enn normalt). Ny-Ålesund fikk nest mest med 40,9 mm (27 % mindre nedbør enn normalt). Svalbard lufthavn var tørrest med 10,4 mm (51 % mindre nedbør enn normalt).  

Ny-Ålesund målte størst døgnnedbør av de arktiske stasjonene med 10,6 mm den 25. januar.  

Kilde: MET info 01-2022 av Grinde, Mamen og Tunheim, met.no.

Under vises middeltemperaturen og nedbøren for hver januar siden 1921.

Kilde: https://seklima.met.no/months/mean(air_temperature%20P1M),sum(precipitation_amount%20P1M)/recurring_period/SN99950/nb/1900-10-01T00:00:00+01:00;2021-11-01T00:00:00+01:00

Det er stengt for kommentarer.