Hittil i kontingenten har vi hatt forholdsvis mye oppholdsvær, og det har ført til at drift har fått gjort mye mer utendørs enn planlagt. Det har blitt arbeidet med sortering av grus til flyplassen og utbedring av veier. Grøftene fra Hvalrossen til Neumayertoppen har fått seg en liten oppfriskning, i tillegg til at veien opp forbi steinbruddet er hevet ca 70 cm for å minske problemer på våren med sand og smeltevann. Her er det forøvrig brukt overskuddsmasser fra grus sorteringen til flyplassen. Veistandarden her er blitt så bra nå at det snakkes i om det burde settes opp bomstasjon her!

Hele stykket fra krysset ved begynnelsen av Blåsåsen og over til Vidarlia heter det samme, så av praktiske årsaker ville også drift finne et eget navn til den nye delen av veien. En navnekomite ble utnevnt, og etter å ha mottatt mange gode forslag falt valget falt til slutt på Berrebakken etter vedlikeholder Håkon som har hatt x antall timer der borte i både hjullaster, gravemaskin, bulldoser og veghøvel.


Ellers har vi begynt med en liten ryddeaksjon på stasjonen for å fjerne overskuddsmateriell og annet som ikke er i bruk lenger, med tanke på at det forhåpentligvis snart blir igangsatt bygging av ny stasjon. Driftsavdelingen har i den forbindelse hatt storopprydding på snekker´n, og etter litt over en ukes arbeid har det blitt betraktelig mer oversiktlig. 

For å markere både ny vei og ryddinga på snekkern inviterte dermed gutta på drift til veiåpning ved Blåsåskrysset forrige fredag. Der holdt driftssjef Kristian tale for de fremmøtte, før Høvdingen klippet “snora”. Seremonien fortsatte så på snekkern istedenfor på E, slik at de fikk vist frem hvor fint det nå har blitt.

Godt jobba gutter!

Det er stengt for kommentarer.