Ledige stillinger

Logo

CYFOR CTO Stasjon Jan Mayen

Utlysning av stillinger for vinteren 2018/ 2019 ligger ute på

https://www.finn.no/job/fulltime/search.html?q=Jan%20Mayen

https://forsvaret.no/karriere/ledige-stillinger/sivile-stillinger/?filter=&filter=Jan Mayen&rowlimit=10

Søknadsfrist 16 april 2018.

Dokumentarfilm om samfunnet Jan Mayen fra sommeren 2012.

Dokumentar fra byggingen av stasjonen.

 

Stillingene for vinteren 2018/2019 ligger nå ute: