Ledige stillinger

Logo

CYFOR CTO Stasjon Jan Mayen

Ingen ledige stillinger. Nye stillinger for sommer 2020, blir utlyst høsten 2019.

Dokumentarfilm om samfunnet Jan Mayen fra sommeren 2012.

Dokumentar fra byggingen av stasjonen.

Ingen ledige stillinger. Utlysning for sommersesongen 2020 vil bli foretatt i november 2019 med søknadsfrist 20. desember 2019.