Ledige stillinger

Logo

CYFOR CTO Stasjon Jan Mayen

Ingen ledige stillinger. Nye stillinger blir utlyst høsten 2020.

Dokumentarfilm om samfunnet Jan Mayen fra sommeren 2012.

Dokumentar fra byggingen av stasjonen.

Ingen ledige stillinger.