Ledige stillinger

Logo

CYFOR CTO Stasjon Jan Mayen

Ledige stillinger for vinterkontingenten 2019/2020 finner du her:
https://forsvaret.no/karriere/ledige-stillinger/ledige-stillinger/?rowlimit=60

Søknadsfrist 25. april 2019

Dokumentarfilm om samfunnet Jan Mayen fra sommeren 2012.

Dokumentar fra byggingen av stasjonen.

Ledige stillinger for Jan Mayen, Bjørnøya og Hopen vintersesongen 2019/20 finner du her.

https://www.met.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist 10 mai 2019.