Ledige stillinger

 

Trykk her for å se film om Jan Mayen

 

Les mer om jobbmulighetene på Jan Mayen her: https://www.forsvaret.no/jobb/jan-mayen?fbclid=IwAR2JoPeM3no4TznZp5KEYh41ZK9uM1B0AX6Xs77sLk3XsQx7y2ds22TA6zA

Se annonse i VG på nett her for vintersesongen 21-22 (utlysning for vintersesongen skjer i april/mai mens for sommersesongen oktober/november:  https://www.vg.no/annonsorinnhold/forsvaret/naa-kan-du-soke-deg-til-jan-mayen/?fbclid=IwAR31rhWd8m6-gP8ucx1usc0uVc_wMWDJyg5Oo3tOteomxnnImxOrd51_zAg

Frist for å søke stillingene for vintersesongen 2022/23 er 19. april. Følgende midlertidige stillinger er utlyst:

Elektronikksjef

Avdelingsingeniør

Ingeniør EDB og Radionavigasjon

Avdelingssykepleier

Maskinist

Mekaniker – bilmekaniker

Vedlikeholder bygg og anlegg

Kjøkkensjef

Ass. kjøkkensjef

Førstekokk

Renholder

 

Stillingene for vintersesongen er ennå ikke lagt ut.