Ledige stillinger

Logo

CYFOR CTO Stasjon Jan Mayen

Ingen ledige stillinger. Nye stillinger for vinteren 20/21, blir utlyst våren 2020.

Dokumentarfilm om samfunnet Jan Mayen fra sommeren 2012.

Dokumentar fra byggingen av stasjonen.

Ingen ledige stillinger.