Katedralen begynner å ta form.

Fra uke 32 til uke 35 har det vært hektiske dager både på stasjonsområde og ute på øya. Bl.a. er ny WGS – antenne montert på «Smurfebu». Her har Bjørn, Gorm og Nils stått på for å få antenna operativ. Det gjenstår ennå en del snekkerarbeid før bygget er ferdig.

Montering av antenna. Nils, Bjørn og Geir

Astrid med flaskeposten

Tåke og regn tvang geologene Astrid Lyså og Eiliv Larsen ned fra høyden og ut på stranden. Prøvetaking av stein ble erstattet med søppelrydding. Det mest spennende funnet var en russisk flaskepost med nyttårshilsen fra 2017. Ut fra koordinatene ser det ut som flasken ble sluppet fra det østlige Barentshav. Flaskeposten har reist samme rute som det meste av drivtømmeret (sibirsk lerk) som finnes rundt øya.   

Brevet med russisk tekst 
Eiliv rydder stranda 

Fisketur

Flott vær og en fornøyd fiskegjeng.

Ut fra at værforholda var stabile, ble det gjennomført to turer med John – Leidulf i august. I den forbindelse ble fiskeutstyr tatt med i båten. Det tok ikke lange tida før fisken bet på. Senere ble fisken sløyet utenfor kjøkkeninngangen. Fangsten ble vel tatt imot av kjøkkengjengen og resten av besetningen. Og plutselig ble det fersk torsk til middag.

Bent i farta

Bursdag og markering

Lørdag 3 august ble det feiret bursdag til Geir som fikk Jan Mayen kniv og gravert tønnelokk fra Høvdingen. Videre ble det en markering for Ben og Harald som skal reise til fastlandet. Begge fikk gravert skilt for opphold fra Mars til August. Ben fikk også diplom som Beerenbergbestiger og Kjentmann. Harald og Ben kommer tilbake i slutten at september. Fin markering.

Denne gjengen har nå jobbet sammen i 4 måneder. En ung gjeng, med en snittalder på 33,5 år. Noe spesielt Ben liker å presisere ….

Magnus, Håkon, Ben, Johannes og Harald

Robotsonde

Ballongen slippes ut fra Robotsonden

Ved den meteorologiske stasjonen på Jan Mayen ble det tidligere i sommer satt opp en Robotsode kontainer. Meteorologisk Institutt har besluttet at Robotsonden etter hvert skal erstatte dagen ordning hvor sondene slippes manuelt ut fra meteorologene på Jan Mayen. Tirsdag 23 juli kl. 13.10 ble den første testen utført. Sondeballongen ble fylt opp med gass inne i egen rom i kontaineren, taket åpnet seg og sonden steg fint oppover skylaget. Det ble også fulgt med på dataene som sonden registrerte. Alt i alt, gikk automatikken uten nevneverdige problemer. Flere tester skal utføres fremover.

Kvalrossløpet

Lørdagen den 20 juli ble det prestisjefylte Kvalrossløpet gjennomført. Antall deltagere fra Kystvakta og 139 Luftving var upåklagelig, men noe tynt fra besetningen. Fra besetningen stilte Oddvar og Marte, mens Kystvakta stilte med totalt 26 fordelt på to puljer.

Oddvar Grim: Suveren vinner av Kvalrossløpet.

Oddvar viste fantastisk form og utklasset alle. Marte gjorde også en flott innsats og klarte fristen med god margin. Både besetningen og Kystvakta synes det ble noen trivelige dager og det meste gikk knirkefritt.

Resultater av de 12 beste: Plassering, Navn, Klasse, Avdeling og Tid

1 Oddvar Grim M2 E-Avd. Jan Mayen 00:41:49

2 Ole Jørgen Hugøy M1 KV Harstad 00:45:53

3 Max Finstad M1 KV Harstad 00:47:16

4 Håkon Elias Kjellstad M1 139 Luftving 00:47:50

5 Eirik Karlsen M1 KV Harstad 00:49:47

6 Karl Awenberg M1 KV Harstad 00:49:55

7 Brede Bredholdt M1 KV Harstad 00:50:08

8 Margrete Aarholt K1 139 Luftving 00:50:56

9 Markus Andersland M1 KV Harstad 00:50:42

10 Muren Smestad M1 KV Harstad 0056:09

11 Bernt Øystein Salomonsen M1 KV Harstad 00:56:10

12 Julie Våge K1 KV Harstad 00:57:10

————————————————————————————-

Mandag 17 juni ble det ett kjærkommet møte med forsyningsbåten Sørøysund. Det ble raskt tilrettelagt slik at varer kunne kjøres til og fra båten. En iherdig jobb bl.a. fra Håkon sørget for at varer og kontainere kom raske på land. Hele stasjonen var for øvrig delaktig i at alle varene ble losset på en trygg og greit måte inn på stasjonen og i storgarasjen.

Torsdag 18 juli ankom Kystvakta Jan Mayen. Det tok ikke lange tida før den årlige forsyning av Diesel og Fuel til tankene på stasjonen og på flyplassen ble igangsatt. Denne prosessen tar en del timer å utføre og D-avdelingen jobbet både natt og dag for å få utført dette arbeidet i samarbeid med Kystvakta.

Håkon kontrollerer slangen som skal frakte Diesel til tankanlegget
Fueltanken fylles opp med flybensin og kjøres til flyplassen.

Den 7.juli hadde vi gleden av å motta MS Spitsbergen fra Hurtigruten ved stasjonen. Dette var det første anløpet MS Spitsbergen har hatt ved Jan Mayen, og i den anledning overrakte kaptein Oddleif Engvik fartøyets Crest til stasjonssjef.

Stasjonssjefen og Kaptein Oddleif Engvik.
Høvdingen med gratulasjon fra besetningen

Lørdag 1 juli ble det feiret trippel bursdag for Anders, Johannes og Marte. Fredag 28 juni ble Marte 30 år og hele stasjonen tok en overraskelsestur til Metten på morgenkvisten. Her ble hun servert frokost og det ble sunget bursdagssang til jubilanten. Dagen etter ble alle tre feiret samtidig i matsalen og høvdingen fikk hedersplass med egen høvding stol. Høvdingen delte ut velfortjent gave til Johannes og Marte, mens E-sjef Oddvar stod for gaveutdeling til Anders.