Kjøkkengjengen var med Pippologene til Skrinnodden

Kjøkkengjengen har gjennom halvåret opplevd mye under oppholdet.  

Katedralen begynner å ta form.

Fra uke 32 til uke 35 har det vært hektiske dager både på stasjonsområde og ute på øya. Bl.a. er ny WGS – antenne montert på «Smurfebu». Her har Bjørn, Gorm og Nils stått på for å få antenna operativ. Det gjenstår ennå en del snekkerarbeid før bygget er ferdig.

Montering av antenna. Nils, Bjørn og Geir

Astrid med flaskeposten

Tåke og regn tvang geologene Astrid Lyså og Eiliv Larsen ned fra høyden og ut på stranden. Prøvetaking av stein ble erstattet med søppelrydding. Det mest spennende funnet var en russisk flaskepost med nyttårshilsen fra 2017. Ut fra koordinatene ser det ut som flasken ble sluppet fra det østlige Barentshav. Flaskeposten har reist samme rute som det meste av drivtømmeret (sibirsk lerk) som finnes rundt øya.   

Brevet med russisk tekst 
Eiliv rydder stranda 

Fisketur

Flott vær og en fornøyd fiskegjeng.

Ut fra at værforholda var stabile, ble det gjennomført to turer med John – Leidulf i august. I den forbindelse ble fiskeutstyr tatt med i båten. Det tok ikke lange tida før fisken bet på. Senere ble fisken sløyet utenfor kjøkkeninngangen. Fangsten ble vel tatt imot av kjøkkengjengen og resten av besetningen. Og plutselig ble det fersk torsk til middag.

Bent i farta